مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل در رشته بیوتکنولوژی در کانادا

تحصیل در رشته بیوتکنولوژی در کانادا

تحصیل در رشته بیوتکنولوژی در کانادا

تحصیل در رشته بیوتکنولوژی در کانادا یکی از انتخاب‌های پرطرفدار دانشجویان بین‌المللی است. چرا که کانادا با بیش از چهارصد شرکت بیوتکنولوژی، دانشگاه پژوهشی و آزمایشگاه پس از ایالات متحده در ای...

توسط:‌ h.seyedsalehi