مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل در دانشگاه شربروک

دانشگاه شربروک کانادا

دانشگاه شربروک کانادا

دانشگاه شربروک کانادا (Université de Sherbrooke – University of Sherbrooke – UdeS) دانشگاهی بزرگ، دولتی و فرانسوی‌زبان واقع در استان کبک کانادا است. بر اساس رتبه‌بندی دانشگاهی QS دانشگاه ش...

توسط:‌ m.torabi