مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل دامپزشکی در کانادا

تحصیل دامپزشکی در کانادا

تحصیل دامپزشکی در کانادا

دامپزشکی شاخه‌ای از علم پزشکی است که روی بیماری و اختلال و آسیب در حیوانات مطالعه می‌کند. افزون‌بر‌این، پرورش دام و پژوهش درزمینۀ تغذیۀ حیوانات و بهبود محصولات حیوانی درزمرۀ مباحث دامپزشکی قر...

توسط:‌ h.seyedsalehi