مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل داروسازی در فرانسه

تحصیل داروسازی در فرانسه

تحصیل داروسازی در فرانسه

داروسازی دانش آماده‌سازی و پخش داروهای پزشکی است و داروسازان درزمینۀ داروها و نحوۀ درمان بیماری‌های مختلف اطلاعات متخصص هستند. داروسازان مستقیماً با بیماران سروکار دارند و در درمان و جلوگیری ...

توسط:‌ h.seyedsalehi