برچسب: تحصیل داروسازی در فرانسه

تحصیل داروسازی در فرانسه
تحصیل داروسازی در فرانسه
توسط: h.seyedsalehi |

داروسازی دانش آماده‌سازی و پخش داروهای پزشکی است و داروسازان درزمینۀ داروها و نحوۀ درمان بیماری‌های مختلف اطلاعات متخصص هستند. …