مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل جامعه شناسی در کانادا

جامعه شناسی در فرانسه

جامعه شناسی در فرانسه

جامعه‌شناسی مطالعۀ نظام‌مند جامعه و فرهنگ و ارتباطات گروهی است. این رشته بخشی از علوم اجتماعی محسوب می‌شود و به علاقه‌مندان در حوزه‌های مختلف مطالعاتی مانند انحراف، طبقه‌بندی اجتماعی، فرهنگ، ...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل جامعه شناسی در کانادا

تحصیل جامعه شناسی در کانادا

علم جامعه‌شناسی جوامع مختلف و الگوهای روابط اجتماعی و فرهنگ روزانه را بررسی می‌کند. تحصیل جامعه شناسی در کانادا به شما ابزار لازم را برای درک نظری و تحلیل نیروی‌های اجتماعی پیچیده در اجتماع...

توسط:‌ h.seyedsalehi