مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل تاریخ در فرانسه

تحصیل تاریخ در اسپانیا

تحصیل تاریخ در اسپانیا

رشتۀ تاریخ فقط به‌خاطر‌سپردن حقیقت‌ها و اتفاق‌های تاریخی نیست؛ بلکه تجزیه‌و‌تحلیل تأثیر کلی آن‌ها بر جهان است؛ مثلاً چگونگی شکل‌گیری انقلاب‌های مختلف در جهان و جنگ‌های داخلی یا دولت‌های خاص. ...

توسط:‌ سحر مجاب

تاریخ در دانشگاه تورنتو

تاریخ در دانشگاه تورنتو

رشتۀ تاریخ فقط به‌خاطر‌سپردن حقیقت‌ها و اتفاق‌های تاریخی نیست؛ بلکه تجزیه‌و‌تحلیل تأثیر کلی آن‌ها بر جهان است؛ مثلاً چگونگی شکل‌گیری انقلاب‌های مختلف در جهان و جنگ‌های داخلی یا دولت‌های خاص. ...

توسط:‌ سحر مجاب

تحصیل تاریخ در فرانسه

تحصیل تاریخ در فرانسه

تحصیل تاریخ پنجره‌ای به گذشته می‌گشاید که ازطریق آن زمان حال را بهتر می‌فهمیم. مطالعۀ تاریخ به ما می‌آموزد چطور جوامع شکل گرفتند تا بتوانیم تأثیرات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در زمان...

توسط:‌ h.seyedsalehi