مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل برق در فرانسه

تحصیل برق در فرانسه

تحصیل برق در فرانسه

مهندسی برق و الکترونیک علوم پیشرانۀ فناوری است و ابزارها و سیستم‌هایی را بهبود می‌بخشد که هر روز با آن‌ها سر‌و ‌ار داریم. از سیستم‌های انرژی خورشیدی تا گوشی‌های همراه، مهندسان برق و الکترونیک...

توسط:‌ هادی سیدصالحی