مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل باستان شناسی در کانادا

تحصیل باستان شناسی در کانادا

تحصیل باستان شناسی در کانادا

باستان شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی و علوم انسانی است که فعالیت‌های انسانی در گذشته را به‌کمک بازیابی و تحلیل عناصری از فرهنگ مادی مطالعه می‌کند. باستان‌شناسان برای این کار از دانش‌های زیست‌...

توسط:‌ h.seyedsalehi