مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل باستان شناسی در فرانسه

تحصیل باستان شناسی در فرانسه

تحصیل باستان شناسی در فرانسه

رشتۀ باستان‌شناسی گذشتۀ انسان را می‌جوید تا در آن درس‌هایی برای بشر امروز پیدا کند. بدون این علم، اطلاع از بسیاری از وقایع و رسوم و فرهنگ گذشتگان ممکن نبود. باستان‌شناسان به تمام جنبه‌های فرد...

توسط:‌ هادی سیدصالحی