مجله سیم آخر

برچسب: تحصیل آمار در فرانسه

تحصیل آمار در فرانسه

تحصیل آمار در فرانسه

رشتۀ آمار علم کسب اطلاعات از داده است. دانش آمار کمک می‌کند روش‌های مناسب جمع‌آوری داده و تحلیل صحیح آن‌ها و ارائۀ مؤثر نتیجۀ تحلیل را بیاموزید؛ به‌همین‌سبب، این رشته نقشی بزرگ در فرایند اکتش...

توسط:‌ هادی سیدصالحی