مجله سیم آخر

برچسب: تأیید واکسن مدرنا در کانادا

تأیید واکسن مدرنا در کانادا

تأیید واکسن مدرنا در کانادا

وزارت بهداشت کانادا (Health Canada) در ۲۳دسامبر۲۰۲۰ مجوز استفاده از واکسن مدرنا (Moderna) را برای درمان COVID-19 صادر کرد. واکسن مدرنا دومین واکسن ویروس کرونا محسوب می‌شود که برای استفاده د...

توسط:‌ m.torabi