مجله سیم آخر

برچسب: بورسیه پیرسون دانشگاه تورنتو

بورسیه پیرسون دانشگاه تورنتو

بورسیه پیرسون دانشگاه تورنتو

بورسیه بین‌المللی لستر بی. پیرسون دانشگاه تورنتو فرصتی ویژه برای تحصیل دانش‌آموزان برگزیدۀ سراسر جهان در یکی از دانشگاه‌های برتر دنیا را فراهم می‌کند. هدف این برنامه شناسایی دانش‌آموزان برج...

توسط:‌ m.torabi