مجله سیم آخر

برچسب: بورسیه تحصیلی نروژ

بورسیه تحصیلی نروژ.webp

بورسیه تحصیلی نروژ

کشور نروژ حدود پنج‌میلیون نفر جمعیت دارد و در شمال اروپا جای گرفته است. این کشور به‌دلیل داشتن ذخایر نفت‌وگاز، چهارمین درآمد سرانۀ جهانی را دارد و شهروندان نروژی از بهترین سطح زندگی برخوردارن...

توسط:‌ حسین نیرومند