مجله سیم آخر

برچسب: بهترین رشته های تحصیلی در ایتالیا

بهترین رشته های کارشناسی ارشد ایتالیا ۲۰۲۱

بهترین رشته های کارشناسی ارشد ایتالیا ۲۰۲۱

ایتالیا به‌ ویژگی‌های زیادی شهرت دارد؛ اما وقتی از آموزش سخن به‌میان می‌آید، رشته‌های تحصیلی خاصی باعث درخشش دانشگاه‌ها و کالج‌های ایتالیایی میان دانشگاه‌ها و کالج‌های دیگر می‌شود. بسیاری از...

توسط:‌ m.torabi