مجله سیم آخر

برچسب: بهترین دوره‌های کارآفرینی

بهترین دوره‌های کارآفرینی در اروپا

بهترین دوره‌های کارآفرینی در اروپا

کارآفرینان راه‌های مختلفی برای رسیدن به هدفشان پشت‌سر می‌گذارند. برخی کسب‌وکارشان را در میانۀ عمر کاری‌شان راه‌اندازی می‌کنند و برخی دیگر از همان ابتدا سودای راه‌اندازی کسب‌وکارشان را در سر م...

توسط:‌ هادی سیدصالحی