مجله سیم آخر

برچسب: برنامه کانادا برای جذب دانشجویان بین‌المللی

برنامه کانادا برای جذب دانشجویان بین‌المللی

برنامه کانادا برای جذب دانشجویان بین‌المللی

دولت کانادا در پی جذب بیشتر دانشجویان بین‌المللی از کشور‌های دیگر است. تحصیل دانشجویان بین‌المللی در کانادا، منافع مالی بسیار گسترده‌ای برای دولت کانادا دارد. تأثیر اقتصادی حضور دانشجویان بین...

توسط:‌ m.mahdavi