مجله سیم آخر

برچسب: برنامه مهاجرتی کانادا در 2021-2023

تأثیر برنامه مهاجرتی جدید کانادا بر مهاجرت دانشجویی

تأثیر برنامه مهاجرتی جدید کانادا بر مهاجرت دانشجویی

همان‌طورکه می‌دانید، دولت کانادا در اکتبر۲۰۲۰ اعلام کرد که قصد دارد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، بیش از یک‌میلیون و دویست‌هزار مهاجر جدید بپذیرد. به‌گفتۀ Universities Canada، این خبر برای دانش...

توسط:‌ m.torabi

برنامه مهاجرتی کانادا برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳

برنامه مهاجرتی کانادا برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳

دولت کانادا در ۳۰اکتبر۲۰۲۰ برنامه مهاجرتی جدید این کشور برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، کانادا قصد دارد رکورد تعداد مهاجرت در تاریخ این کشور را بشکند و در سه سال آ...

توسط:‌ m.torabi