مجله سیم آخر

برچسب: برنامه مهاجرتی کانادا برای سالهای 2020 تا 2022

برنامه مهاجرتی کانادا برای سالهای 2020 تا 2022

برنامه مهاجرتی کانادا برای سالهای 2020 تا 2022

دولت کانادا برنامۀ مهاجرتی خود برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را اعلام کرده است. براساس این برنامه، کشور کانادا در بازۀ زمانی یادشده به بیش از یک‌میلیون نفر اقامت دائم اعطا خواهد کرد: درحدود ۳۴۱هز...

توسط:‌ m.mahdavi