مجله سیم آخر

برچسب: برنامه دانشگاه وسترن برای پائیز 2020

برنامه دانشگاه وسترن برای پائیز 2020

برنامه دانشگاه وسترن برای پائیز 2020

بر اساس صحبت‌های مسئولین دانشگاه وسترن ، برنامه تحصیلی این دانشگاه برای ترم پائیز ۲۰۲۰ و نحوه برگزاری کلاس‌ها مشخص شده است. به گفته آلن شپرد، رئیس دانشگاه وسترن، بیشتر کلاس‌های درسی این دانش...

توسط:‌ m.mahdavi