مجله سیم آخر

برچسب: برترین دانشگاه های کانادا در جدیدترین رتبه بندی QS در سال 2021

برترین دانشگاه های کانادا در جدیدترین رتبه بندی QS در سال 2021

برترین دانشگاه های کانادا در جدیدترین رتبه بندی QS در سال 2021

هر ساله رتبه ‌بندی دانشگاه‌های جهان توسط سازمان‌ها و مؤسسات معتبری انجام می‌شود که یکی از معتبر‌ترین این رتبه ‌بندی‌ها، رتبه‌بندی QS است. اخیراً، رتبه بندی QS برای دانشگاه‌های کانادا برای س...

توسط:‌ m.mahdavi