مجله سیم آخر

برچسب: برترین دانشگاه های جهان

برترین دانشگاه های جهان

برترین دانشگاه های جهان در سال 2019

طبق آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا که در سال ۲۰۱۹ از بین هزار دانشگاه در ۸۵ کشور انجام شده است، ده دانشگاه برتر دنیا بر اساس شش شاخص مورد بررسی قرار گرفته و انتخاب شده‌اند. این دانشگاه‌ها ب...

توسط:‌ tahmasbi