مجله سیم آخر

برچسب: برترین دانشگاه‌ های فرانسه در جدید‌ترین رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱

برترین دانشگاه‌ های فرانسه در جدید‌ ترین رتبه‌ بندی QS در سال ۲۰۲۱

برترین دانشگاه‌ های فرانسه در جدید‌ترین رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱

موسسه QS، یکی از وب‌سایت‌های معتبر و مطرح در زمینه ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، رتبه‌بندی جدید خود در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرده است. در این لیست دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس همانند سال‌ه...

توسط:‌ ghazanfari