مجله سیم آخر

برچسب: بازگشت دانشگاه‌های کانادا به آموزش حضوری

بازگشت دانشگاه‌های کانادا به آموزش حضوری

بازگشت دانشگاه‌های کانادا به آموزش حضوری

با وعدۀ واکسیناسیون تمام افراد کانادایی تا پایان سپتامبر۲۰۲۱، کالج‌ها و دانشگاه‌های کانادا قصد دارند از نیمسال پاییز۲۰۲۱ آموزش حضوری را دوباره آغاز کنند . بازگشت دانشگاه‌های کانادا به آموزش...

توسط:‌ m.torabi