برچسب: ایمیل رسمی انگلیسی

نامه رسمی انگلیسی
نامه رسمی انگلیسی
توسط: kholghi |

اگر دانشجو، کارمند و یا مدیر برتر یک شرکت هستید دیر یا زود نحوه نوشتن نامه رسمی انگلیسی را یاد …

ایمیل رسمی انگلیسی
ایمیل رسمی انگلیسی
توسط: kholghi |

این روزها دانستن اصولی برای نوشتن ایمیل رسمی انگلیسی برای بسیاری از افراد، واجب است. برای مثال کارمندانی که در …