مشاوره رایگان

برچسب: انگلیسی

آزمون تافل
آزمون تافل
توسط: Armani |

TOEFL مخفف عبارت انگلیسی Test of English as a Foreign Language به معنای «آزمون انگلیسی به عنوان زبان خارجی» است. …