مشاوره رایگان

برچسب: انگشت نگاری ویزای کانادا

قانون جدید بیومتریک کانادا
قانون جدید بیومتریک کانادا
توسط: m.torabi |

در‌حال‌حاضر با‌توجه‌به شیوع ویروس کرونا، بیشترِ قرارهای تست بیومتریک (انگشت نگاری) کانادا به حالت تعلیق درآمده است. سپتامبر ۲۰۲۰، ادارۀ …