مجله سیم آخر

برچسب: امن ترین شهرهای کانادا

امن ترین شهرهای کانادا

امن ترین شهرهای کانادا

کانادا یکی از کشورهای امن دنیاست و شهرهای بزرگ این کشور در شاخص امنیت از نمرۀ مناسبی برخوردارند و در مناطق پرجمعیت آن، جرم‌های سازمان‌یافته به‌ندرت اتفاق می‌افتد. همچنین شهرهای دانشجویی کاناد...

توسط:‌ h.seyedsalehi