مجله سیم آخر

برچسب: افزایش ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی در کانادا

افزایش ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی در کانادا

افزایش ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی در کانادا

ادارۀ آمار کانادا (Statistics Canada) در گزارشی اعلام کرده که در سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸، میزان ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی در کانادا افزایش یافته است. در سال تحصیلی یادشده درمقایسه‌با سال تحصی...

توسط:‌ m.torabi