مجله سیم آخر

برچسب: افزایش تعداد دانشگاه‌های معاف از محدودیت سفر در کانادا

افزایش تعداد دانشگاه‌های معاف از محدودیت سفر در کانادا

افزایش تعداد دانشگاه‌های معاف از محدودیت سفر در کانادا

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا فهرست مؤسسه‌های آموزشی تأییدشدۀ (DLI) معاف از محدودیت سفر دانشجویان بین‌المللی در پاندمی ویروس کرونا را به‌روز کرده است. در جدیدترین فهرستِ اعلام‌شد...

توسط:‌ m.torabi