مجله سیم آخر

برچسب: اصطلاحات

اصطلاحات اسپانیایی

اصطلاحات اسپانیایی غیرقابل ترجمه

یکی از موضوعات قابل توجه برای افرادی که در حال یادگیری زبانی جدید هستند، آشنایی با کلماتی است که معادل دقیقی در زبان‌های دیگر ندارد. زبان اسپانیایی نیز مانند تمامی زبان‌ها دارای کلماتی است که...

توسط:‌ Armani