مجله سیم آخر

برچسب: اصطلاحات اسپانیایی غیرقابل ترجمه

عادات رفتاری مردم اسپانیا

عادات رفتاری مردم اسپانیا

بارها اتفاق افتاده است که افراد پس از رفتن به کشور یا شهری خاص برای زندگی، دربارۀ عادت‌ها و رفتارهای جالب مردم آنجا صحبت می‌کنند؛ البته ناآشنایی با این رفتارها پیش از رفتن به آن کشور یا شهر در ...

توسط:‌ kholghi