مجله سیم آخر

برچسب: ادامه بررسی درخواست CAQ در کبک

ادامه بررسی درخواست CAQ در کبک

ادامه بررسی درخواست CAQ در کبک

وزارت مهاجرت دولت استانی کبک (MIFI) اعلام کرده است فرایند بررسی درخواست گواهی CAQ (گواهی پذیرش کبک) را ادامه خواهد داد. گفتنی است این فرایند چندی پیش در بعضی از مؤسسه‌های آموزشی تعلیق شده بود...

توسط:‌ m.torabi