مجله سیم آخر

برچسب: ابزارهای کاربردی برای دانشجویان بین‌المللی در کانادا

ابزارهای کاربردی برای دانشجویان بین‌المللی در کانادا

ابزارهای کاربردی برای دانشجویان بین‌المللی در کانادا

دانشجویان با خروج از دبیرستان و ورود به دانشگاه‌ها و کالج‌ها، با تغییرات بزرگی مواجه می‌شوند. در‌این‌میان، دانشجویان بین‌المللی که قصد دارند روی تحصیل و زندگی در کشوری جدید تمرکز کنند، با تغی...

توسط:‌ m.torabi