مجله سیم آخر

برچسب: آزمون TFI

آزمون TFI

آزمون TFI

آزمون TFI که مخفف عبارت (Test de français international) یکی دیگر از آزمون‌های زبان فرانسوی است که به منظور سنجش دانش زبانی افراد غیرفرانسوی زبان طراحی شده است. این آزمون نیز به ارزیابی مهارت ز...

توسط:‌ kholghi