مشاوره رایگان

برچسب: آزمون TEF

آزمون TFI
آزمون TFI
توسط: kholghi |

آزمون TFI که مخفف عبارت (Test de français international) یکی دیگر از آزمون‌های زبان فرانسوی است که به منظور سنجش …

آزمون DELF
آزمون DELF
توسط: kholghi |

آزمون DELF مخفف عبارت Diplôme d’études en langue française بوده و آزمون انتخابی بیشتر زبان‌آموزان فرانسه است زیرا برای سطح …

آزمون تست داف (TESTDAF)
آزمون تست داف (TestDaF)
توسط: kholghi |

آزمون تست داف (TestDaF) یا همان TestDaF مخفف عبارت Test Deutsch als Fremdsprache بوده و به معنای آزمون آلمانی به …

آزمون DELF DALF و DILF
آزمون DELF، DALF و DILF
توسط: kholghi |

آزمون DELF یا DALF DILF از جمله آزمون‌های سنجش مهارت فرانسوی هستند. هرکدام از این آزمون‌ها نیز برای افراد با …

آزمون TEF
آزمون TEF
توسط: kholghi |

آزمون TEF مخفف عبارت Test d’Evaluation de Français بوده و آزمونی بین‌المللی با هدف سنجش مهارت فرد در زمینه دانش …