مجله سیم آخر

برچسب: آزمون ورودی پزشکی در آلمان

آزمون ورودی پزشکی در آلمان.webp

امتحان ورودی پزشکی در آلمان

رشتۀ پزشکی در آلمان ازجمله رشته‌های محبوب درمیان دانشجویان بومی و بین‌المللی است. دانشجویان کشورهای مختلف مدام این سؤال‌ها را با مشاوران تحصیلی مطرح می‌کنند: چگونه می‌توانم در آلمان پزشکی بخو...

توسط:‌ حسین نیرومند