مجله سیم آخر

برچسب: آزمایش اجباری کرونا برای مسافران کانادا

جزئیات قانون آزمایش کرونا برای مسافران کانادا

جزئیات قانون آزمایش کرونا برای مسافران کانادا

چندی پیش، دولت کانادا از تمام مسافران بین‌المللی بزرگ‌تر از پنج سال درخواست کرد که از ۲۲فوریۀ۲۰۲۱ هنگام ورود به خاک کانادا، آزمایش کرونا بدهند. حال جزئیات نهایی قانون آزمایش اجباری کرونا برا...

توسط:‌ m.torabi

آزمایش اجباری کرونا برای مسافران کانادا

آزمایش اجباری کرونا برای مسافران کانادا

براساس اطلاعیۀ جدید دولت کانادا، انجام آزمایش کرونا پیش از سفر برای مسافران این کشور اجباری شده است. کانادا از مسافران درخواست کرده سه روز پیش از سفرشان، آزمایش کرونا دهند و نتیجۀ منفی آزمایش...

توسط:‌ m.torabi