مجله سیم آخر

برچسب: آتحصیل در فرانسه

درباره مردم فرانسه

درباره مردم فرانسه

معمولاً هنگام صحبت از فرانسه و مردم این کشور، بسیاری از افراد با باورهای کلیشه‌ای متعددی مواجه می‌شوند که البته برخی از آن‌ها نیز درست هستند و با آشنایی بیشتر و عادت‌کردن، به‌راحتی می‌توان با...

توسط:‌ سبا خلقی