مجله سیم آخر

برچسب: آب و هوای مونترال

آب و هوای مونترال

آب و هوای مونترال

مونترال بعد از تورنتو، دومین شهر بزرگ کانادا و بعد از پاریس، دومین شهر بزرگ فرانسوی‌زبان جهان محسوب می‌شود. گفتنی است بیش از ۵۹درصد جمعیت مونترال می‌توانند به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی صحب...

توسط:‌ سبا خلقی