پاسخ به نظر


13:44 00/03/21 -  مصطفی

اگر معدل ارشد در دانشگاه دولتی 15 داشته باشم چگونه می توانم بعد از فارغ التحصیلی فوراً اپیلای بگیرم ؟


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد