پاسخ به نظر


12:15 99/11/13 -  سبا خلقی

سلام دوست عزیز. برای آلمان باید دیپلم دوازده ساله داشته باشید و یک سال در آلمان تشریف ببرید کالج و بعد از یک سال آ|زمون دهید. معدل دیپلم/ فوق دیپلمتون هم باید زیر شانزده باشه. برای اپلای هم باید B2 آلمانی دریافت کنید. در این روند باید به گرفتن وقت سفارت آلمان هم توجه کنید که با درنظر گرفتن اینکه سفارت آلمان یک سال برای ایرانیان وقت نگذاشته بهتره از امکان <a rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwizkNT_pMjuAhUEzKQKHdFJD70QFjAAegQIARAC&amp;url=https%3A%2F%2Fsimeakhar.org%2F2021%2F01%2F06%2F%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A2%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B7%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2582-%25D8%25AA%25D8%25B1%25DA%25A9%25DB%258C%25D9%2587%2F&amp;usg=AOvVaw14dWQFaFYm0YVTeRKyfBY_" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">مهاجرت به آلمان از طریق ترکیه</a> استفاده کنید. بهتره برای بررسی شدن شرایطتون با شمارۀ ۰۲۱۴۱۴۰۵ برای مشاوره رایگان تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان رو داخل سایت پر کنید..


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد