پاسخ به نظر


12:46 99/08/20 -  نگین کشاورز

چک کنیدDAADسلام لیست دانشگاه ها رو می تونید در سایت شما باید ابتدا یک دوره کالج بگذرونید و الزامیست که در ایران در کنکور شرکت کنید و مجاز به انتخاب رشته باشید


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد