پاسخ به نظر


16:59 99/08/13 -  Eli

سلام دانشجویہ رشتہ حسابداری ھستم کہ پیش دانشگاھی نداشتم و کاردانیم رو در دانشگاہ دولتی خوندم و کارشناسیم رو در دانشگاہ ازاد.میتونم برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاہ المان اپلای کنم؟


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد