پاسخ به نظر


07:34 99/07/06 -  محمد

سلام با gpa 3.25 ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه تهران شانس دکتری در کانادا را دارم؟


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد