پاسخ به نظر


14:53 99/07/03 -  نگین کشاورز

بهترین دانشگاه های فنی هستنTechnical university (TU)سلام ۹ دانشگاه د دانشگاه آزاد بسته به رشته ممکن هست هزینه داشته باشد یا خیر


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد