پاسخ به نظر


18:00 99/02/15 -  رضا غضنفری

سلام زمان این فرآیند بستگی به مدارک و بررسی مدارک توسط سفارت دارد


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد