پاسخ به نظر


01:00 98/12/14 -  محمد آرمانی

عموماً دوره های کارشناسی ارشد حسابداری consecutive هستند و نیازی به پرداخت شهریه برای تحصیل نیست.


نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد