پاسخ به نظر

سعید رضا قنادزاده÷

سعید رضا قنادزاده÷

98/11/28

سلام ، سالهاست که در امر نگارش و تحریر و حروف چینی کتب و نشریات فعالیت دارم فکر میکردم تا حدی به این امور و رموز نگارَرش آشنایی دارم و میتوانم از آنچه میدانم برای دیگران خدمتی انجام دهم اما امروز با مطالعه این سایت و سایر همکاران تازه متوجه شدم که آنچه میدانم قطره ای است ار دریای بیکران دانستنی ها. ممنون که به من آموختید. بقول بزرگان : آنکه کلمه ای بمن بیاموزد مرا تا ابد بنده خود ساخته استم".

نظر خود را ارسال کنید

برای تایید نظر لازم می‌باشد