Loading...

مصاحبه

خانه / مصاحبه
پرسش های متداول تحصیل در نروژ
پرسش های متداول تحصیل در نروژ | مصاحبه با دپارتمان نروژ
سبا خلقی | ۳ فروردین
درادامۀ مصاحبه با دپارتمان‌های مختلف مجموعۀ سیم آخر، این بار با دپارتمان نروژ و خانم عامری­نیا و آقای رسولی مصاحبه
ادامه
پرسش های متداول تحصیل در ایتالیا
پرسش های متداول تحصیل در ایتالیا | مصاحبه با دپارتمان ایتالیا
سبا خلقی | ۱۸ اسفند
یکی از موضوع‌های بسیار مهم پیش از انتخاب کشوری برای تحصیل، آشنایی با شرایط حاکم بر آنجاست؛ بنابراین، بر آن
ادامه
مصاحبه با دپارتمان اسپانیا
پرسش های متداول تحصیل در اسپانیا | مصاحبه با دپارتمان اسپانیا
سبا خلقی | ۱۶ اسفند
برای پاسخ به پرسش‌های رایج شما دربارۀ پذیرش از دانشگاه‌های اسپانیا و وضعیت تحصیل در آن‌ها، تصمیم گرفتیم با دپارتمان
ادامه