رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد:

موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص چگونگی سفر مشمولانی که در خارج از کشور حضور دارند به ایران  توضیحاتی را ارائه داد.

سردار موسی کمالی در خصوص چگونگی تردد مشمولان ساکن خارج به داخل کشور گفت: افرادی که در خارج از کشور سکونت دارند به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول که بطور قانونی در کشور دیگر حضور داشته و از معافیت تحصیلی به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو برخوردار هستند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد:‌ این گروه مشکل خاصی برای تردد به داخل کشور ندارند و هر وقت که بخواهند می‌توانند وارد کشور شوند.

وی به مشمولان دیگری نیز اشاره داشت که منع قانونی نداشته و می‌توانند به راحتی به داخل کشور تردد کنند؛ مثل دانش‌آموز، دانشجو و افرادی که والدین خودشان را در خارج  از کشور همراهی می‌کنند؛ یعنی والدین‌شان در سفارتخانه، نمایندگی یا …. در کشور دیگری ماموریت دارند و به واسطه حضور آنها فرزندان نیز در آن کشور اقامت دارند.

این مقام ارشد ستاد کل نیروهای مسلح به گروه دوم از مشمولانی که در خارج از کشور سکونت دارند، پرداخت و تصریح کرد: کسانی که مدت غیبت از سربازی‌شان کمتر از ۳ سال است حق تردد به داخل کشور را ندارند.

وی گفت:‌مشمولان غایبی که غیبت آنها ۳ تا ۸ سال است سالی دو بار در مجموع به مدت سه ماه می‌توانند به کشور تردد داشته باشند؛ مشروط بر اینکه گذرنامه‌شان در کشوری که حضور دارند ممهور به مهر ورود و خروج شود.

سردار کمالی به وضعیت تردد مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت داشته و در خارج از کشور ساکنند، پرداخت و خاطرنشان کرد: کسانی که ۸ سال به بالا غیبت سربازی دارند باید تکلیف سربازی خود را تعیین کنند یا سربازی بروند یا با پرداخت جریمه و دریافت کارت وضعیت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند.